HAVA ÖLÇER

Ana Özellikler

STANDART    TS EN 12350–7; ASTM C231; AASHTO T152

GENEL ÖZELLİKLER

Bilinen basınç ve hacimdeki hava, sızdırmaz kap içerisinde bulunan, hava miktarını bilinmeyen taze beton üzerine aktarılır. Basınçölçer göstergesi, son basınçta, hava yüzdesini gösterecek şekilde kalibre edilmiştir.

Hava Ölçer cihazını sekiz litre kapasiteli alüminyum, , basınca dayanıklı kap ve üzerinde dâhili pompası ve manometresi bulunan kapak düzeneği oluşturmaktadır..

Havaölçer cihazı % 22’ ye kadar hava içeriğini ölçebilmektedir. Farklı hava seviyelerinde bölümleme aralıkları %0 - %6 seviyesinde %0,1 , %6 - % 10 seviyesinde %0,2 olarak taksimatlandırılmıştır.

Hava pompası kapak düzeneği içerisine monte edilmiştir.

-Sıyırma bıçağı, piset ve şişleme çubuğu cihaz ile birlikte temin edilmektedir.

Genel Açıklama

Kapasite           :8 litre

Hava ölçer üst kapağı

Hava ölçer manometresi

Hava ölçer O-ringi

Klaibrasyon silindiri

Piset 250 ml

Sıyırma bıçağı

Şişleme çubuğu  Ø16x600 mm