YARI-OTOMATİK LİKİT LİMİT (KONİK) PENETROMETRESİ

Ana Özellikler

BS 1337:2; NF P94-052-1; CEN ISO/TS 17892-12 standartlarına uygundur.

Farklı miktarlarda kil içeren toprakların, plastik halden sıvı hale geçtikleri andaki nem içeriklerinin ve ayrıca drenajsız kesme dayanımının belirlenmesine uygundur.

Yarı-Otomatik Likit Limit Penetrometresi, kaba-ince mesafe ayarlama vidalı dökme demir taban plakası üzerinde, 0.01 hassasiyette dijital bir penetrasyon ölçüm göstergesi ve otomatik penetrasyon zamanlama ünitesinden oluşmaktadır.

Cihazda batma ölçümleri dijital uzama ölçer ile yapılmaktadır. Cihaz, standart 5 saniyelik serbest düşüş süresine ve özel deneyler için 99 saniyeye kadar ayarlanabilen dijital otomatik penetrasyon zamanlama ünitesine sahiptir. Zamanlama ünitesi çalışma süresi ayarlandıktan sonra,  cihaz çalıştırıldığında,  belirlenen süre boyunca zamanlayıcı penetrasyon iğnesinin numuneye serbest olarak batmasına izin vermekte ve bu süre sonunda otomatik olarak iğneyi kilitlemektedir. Cihazda, kesme dayanımı deneyi yapılacağı zaman 30° açılı koniye toplam 400 g ağırlığa ulaşacak şekilde, 320 gram ağırlık eklenmektedir.

Cihazla birlikte, otomatik penetrasyon zamanlama ünitesi, 30° açılı penetrasyon konisi ve 3 adet alüminyum Ø:55 mm x h:35 mm numune kabı verilmektedir.

220 V, 50-60 Hz, 1 faz elektrikle çalışmaktadır. Ağırlığı 13-18 kg arasındadır.

Genel Açıklama